Úřady: Městský úřad
Úřad práce
Finanční úřad
Celní úřad
Katastrální úřad
Územní odbor MZ ČR
Okresní správa soc.zabezpečení
Ústav soc. péče pro děti a mládež
Okresní úřad sociálního zabezpečení
Státní okresní archiv Nymburk
Český statistický úřad
Farní úřad církve československé husitské
Farní úřad českobratrské církve evangelické
Farní úřad sv. Bartoloměje
Děkanský úřad římskokatolický
Zdravotnictví: Nemocnice
Poliklinika
Poliklinika - dětské středisko
Železniční nemocnice s poliklinikou
Lékárna nám.   Přemyslovců
Lékárna ul. 2. Května 757
Lékárna Okružní 2160
Český červený kříž
Okresní hygienická stanice
Sdružení zdravotně postižených
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Semiramis, občanské sdružení (drogové poradenství)
Veterina: Veterinární ošetřovna
Veterinární správa
Státní rostlinolékařská správa - okresní oddělení
Kultura: Městská knihovna
Městské muzeum
Kino
Městské kulturní středisko
Pěvecký sbor Hlahol
Pěvecký sbor VOX
Bezpečnost: Policie ČR         Okresní ředitelství
Policie ČR        Obvodní oddělení
Policie ČR            Poříční oddíl Labe
Policie ČR       Železniční policie
Městská policie Nymburk
Okresní soud
Okresní státní zastupitelství
Školy: mateřské Mateřská škola Adélka
Mateřská škola Čtyřlístek
Mateřská škola Růženka
Mateřská škola Sluníčko
Mateřská škola U pejska a kočičky
Mateřská škola Větrník
Speciální mateřská škola
základní Základní škola, Tyršova 446
Základní škola, Komenského 589
Základní škola Letců R.A.F 1989
střední Centrum odborné přípravy, V Kolonii 1804
Střední zdravotnická škola, Soudní 20
Gymnázium, Komenského 779
Střední odborné učiliště STRAVON spol. s r.o., Tyršova 447