Speciální mateřská škola
Smetanova 615
288 02  Nymburk
tel.: 0325/514295