Farní úřad českobratrské církve evangelické

Smetanova 613
288 00  Nymburk
tel.: 0325/512766
http://cce.nymburk.web.worldonline.cz

Doba bohoslužeb:
Ne  od  10.00 hod