Centrum odborné přípravy - COP 

V Kolonii 1804 
288 02  Nymburk 
tel.: 0325/212154