Farní úřad sv. Bartoloměje 

Kostomlaty n. Labem 7   
Nymburk 
tel.:0325/78467
Doba bohoslužeb:
Ne  od  15.00 hod