Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk
Ředitel: Ing. Miloš Petera

Tel: 0325/513243-4

Telefax: 0325/513382

DIČ: 053-46357009

 

Vstupte na stránky Vodovodů a kanalizací Nymburk a.s.
Předmět podnikání:
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
- Výroba cementového zboží.
- Revize a zkoušky tlakových nádob.
- Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení.
- Revize elektrických zařízení.
- Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanlizací.
- Projektová činnost ve výstavbě.
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
- Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací.
- Silniční motorová doprava nákladní.
- poskytování služeb - ubytovací činnost v rekreačním objektu
- ostatní činnost - práce zemními stroji
- automatizované zpracování dat
- Provozování vodovodů a kanalizací.
- Ostatní činnost-práce autojeřábem.
- Podnikání v oblasti nakládání s ostatními a zvláštními odpady (vyjma činností příl.č. 3 zák.č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).