Základní údaje a podmínky soutěže 

         Dívka Polabí je soutěž pro dívky od 7 - 16 let. Tato soutěž umožňuje každé dívce, která je manuálně zručná, umělecky nadaná, sportovně založená a k tomu hezká, ukázat se ze své nejlepší stránky. Soutěžící dívky měli možnost poznat nové kamarádky, získat soutěžní zkušenosti, zažít příjemné chvíle napětí a mimo jiné i pobavit se.
Dovolte nám, aby jsme vás informovali  o tom, co nového soutěžící dívky čeká ve IV. ročníku.
Do 15. listopadu 2001 proběhnou základní kola soutěže ve čtyřech regionech republiky. Každý takový region má svého regionálního ředitele. Pro nymburský region  je ředitelkou paní Miroslava Smutná z Poděbrad.
V říjnu 2001 proběhne v Nymburce tato soutěž ve formě neveřejného castingového (výběrového) základního kola. Ze základních kol postupují dvě dívky do finále z I. a II. věkové kategorie a dvě ze III. věkové kategorie.

V prosinci 2001 proběhne v Praze finále soutěže. Tohoto finále se jako hosté zúčastní i dívky z jiných zemí. Ředitelkou republikové finálové soutěže Dívka Polabí ČR 2002 (open) je paní Julia Hendrychová z Prahy. 
Vítězky finále budou mít možnost prezentovat českou republiku na mezinárodních světových soutěžích na jaře roku 2002.
Soutěž má své ředitele základních kol, které na základě písemné smlouvy dostávají  od vyhlašovatele plnou moc 
( licenční právo ) na organizací a pořádaní základního kola v regionu.


O co budou bojovat dívky tento rok? Dívka Polabí ČR ( podle existujících mezinárodních požadavků na podobných světových soutěžích) se skládá z následujících odvětví:
 - Děvčátko roku 2002 (Little Miss)  - věk 7 - 9 let
 - Dívka roku 2002 (Mis Pre-Teen) - vek 10 - 12 let
 - Děvče roku 2002 (Miss Teen) - věk 13 - 16 let

Dívky, které se chtějí zúčastnit základního kola soutěže a probojovat se do finále, mají splnit následující podmínky:
- Vystřižený kupon z Deníku nymbursko vyplnit hůlkovým písmem a spolu s foto (portrét) 9x13cm a ofrankovanou obálkou zaslat do 5. 10. 2001 na adresu: Miroslava Smutná, ul. Husova 21, 290 01 Poděbrady. Obálku označte "Soutěž". Přihlašovací poplatek činí 200,- Kč bude možné uhradit přímo v místě konání základního výběrového (castingového) neveřejného kola před začátkem nebo předem poštovní poukázkou na výše uvedenou adresu.
Stejně jako v předchozích ročnících je součástí soutěže také anketa o Dívku čtenářů Deníku (Týdeníku) Nymbursko, kterou si čtenáři sami vyberou, a který si získá jejich sympatie.
Na účastnice regionálního kola  soutěže dívka Polabí ČR 2002 v Nymburce čekají dárky, ceny a příjemné chvíle napětí. Vítězka v každé kategorii obdrží jako hlavní cenu peněžní částku.

 

Přihlášky budou uveřejněny v týdeníku Nymbursko. Přihlášky zasílejte na adresu: Miroslava Smutná, ul. Husova 21, 290 01  Poděbrady, tel. 0602/837543, 0777/169270, e-mail: Interdiamond@seznam.cz

zpět