Propozice základního kola soutěže:

Soutěžní disciplíny pro základní kolo:

I. kategorie 7 - 9 let - 1. Krátké představení se porotě v českém jazyce ve vhodném oblečení pro daný věk (1 min.)
- 2. Reklama na oblíbenou hračku (1 min.)
- 3. Navlékání korálků na nitě
- 4. Volná disciplína
- 5. Soutěž juniorských návrhářek. Téma: Lesní pohádka (vlastní: návrh, zpracování a předvádění)


II.kategorie 10 - 12 let - 1. Krátké představení se porotě v českém a cizím jazyce ve vhodném oblečení pro daný věk (1 min.)
- 2. Praktická disciplína: přišívání knoflíků na čas
- 3. reklama na vlastní výrobek (1 min.)
- 4. Volná disciplína
- 5. Soutěž juniorských návrhářek. Téma: Kouzelný svět květin (vlastní. návrh, zpracování a předvádění)

III. kategorie 13 - 16 let - 1. Krátké představení se porotě v českém a cizím jazyce ve vhodném oblečení pro daný věk (1 min.)
- 2. Reklama na vlastní výrobek (1 min.)
- 3. Praktická disciplína: Kravata
- 4. Volná disciplína
- 5. Soutěž juniorských návrhářek. Téma: Rozmary přírody (vlastní návrh, zpracování a předvádění)

 

Přihlášky budou uveřejněny v týdeníku Nymbursko. Přihlášky zasílejte na adresu: Miroslava Smutná, ul. Husova 21, 290 01  Poděbrady, tel. 0602//837543, 0777/169270, e-mail: Interdiamond@seznam.cz

zpět