Nabídka sponzorům

A. Partner.

1. Uvedení na plakátech finále soutěže

2. Distribuce reklamní tiskoviny či předmětu divákům  v průběhu galavečera .

3. Individuální reklama dle dohody dle typu sponzoringu.

B. Hlavní partner.

1. Reklamní odkaz v regionálním radiu a medii ( název firmy ).

2. Název firmy v tiskových upoutávkách mediálních partnerů akce a na letácích na akci.

3. Logo v sále při galavečeru.

4. Logo na vybraných doprovodných akcích.

5. Jmenovité poděkování v rámci galavečera.

6. Fotografie s dívkami.

7. Distribuce reklamní tiskoviny či předmětu divákům  v průběhu galavečera

 

Případné dotazy na tel.: 0602/837543, 0777/169270. Nebo na adrese: Miroslava Smutná, ul. Husova 21, 290 01  Poděbrady. E-mail: Interdiamond@seznam.cz 

zpět